Danmark skal have en langsigtet strategi for ligestilling


DEBAT af Line Gessø og Yildiz Akdogan

Artiklen kan også læses her, udgivet d. 24. oktober 2022Ligestilling er ikke just noget, der fylder meget i denne valgkamp. Eller rettere – heller ikke i denne valgkamp. Men vi har desværre stadig ikke reel ligestilling i Danmark. Derfor er der brug for en langt mere langsigtet strategi end den, vi indtil videre har formået at skabe på området.

Danmark ligger på en 32.-plads, når det gælder ligestilling mellem mænd og kvinder. De andre nordiske lande ligger alle i topfem. Det er mere end 25 år siden, vi for alvor var førende på ligestillingsområdet.

Én af årsagerne til, at det er gået så galt, er, at vi antager, at vi ikke har ligestillingsproblemer. Derfor har vi i Danmark ikke en langsigtet ligestillingsstrategi, sådan som de har i for eksempel Norge. En strategi med klare mål og delmål.

Ligestilling skal medregnes i alt

En ligestillingsstrategi bør danne grundlaget for ligestillingsarbejdet på tværs af ministerier. Sådan at ligestilling altid bliver tænkt med ind, når man vedtager love i for eksempel Transportministeriet, Beskæftigelsesministeriet eller Sundheds- og Ældreministeriet.

For der bør tages højde for ligestilling i alle love, der vedtages. Analyserer man allerede vedtagne love, vil man konstatere, at mange rammer kønsskævt, og at kvinderne oftest er taberne. Det handler om blandt andet dagpengereformen og kønnede effekter af skattefradrag. Det er en urimelig forskel, og den er usynlig, hvis man ikke analyserer specifikt på det, når en lov bliver vedtaget.

Derfor bør vi have en langsigtet ligestillingsstrategi med klare målsætninger. Organisationer, der arbejder med ligestilling og menneskerettigheder, og arbejdsmarkedets parter bør inddrages systematisk i udarbejdelsen af handlingsplanen. Målsætningerne bør baseres på måltal og indikatorer, og der skal foretages systematiske evalueringer af målopfyldelsen.

Ellers vil Danmark blive ved med at sakke bagud på et område, som det ellers er vores selvopfattelse, at vi er førende inden for.

 


Ligestilling:nu

');const gtmLibScriptTag = document.createElement('script'); gtmLibScriptTag.setAttribute('type', 'text/javascript'); gtmLibScriptTag.setAttribute('key', 'g-tag-created-lib-script'); const scriptSrc = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id="; gtmLibScriptTag.src = scriptSrc; document.getElementById('tracking-scripts-container').appendChild(gtmLibScriptTag)