Hvad er LIGESTILLING:NU


Ligestilling:nu er et samtale-forum om ligestilling og feminisme. Et sted hvor man kan lytte til udfordringer og mål der er nået i samfundet omkring ligestilling og feminisme.

Forskellige emner belyses, det kan være ligestilling hos minoritetsdanskere, hvor er vi med ligeløn eller hvordan er fordelingen af kvinder i ledelse.

Der gives bud på hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. 


Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. 


Følg Ligestilling:nu på de sociale medier.


Jeg kommer gerne ud og holder foredrag om ligestilling, ligeløn og kvinders rettigheder i Danmark og EuropaSe et kortere oplæg fra kvindernes kampdag 8. marts 2021 her. 

Venlig hilsen

Line Gessø

Feminist og podcaster

Line Gessø


Podcaster, Feminist og Meningsdanner

Arbejder med bæredygtighed, ligestilling og mangfoldighed i organisationer både nationalt og internationalt.


Cand. oecon., cand.mag. og sygeplejerske

Danmarks repræsentant i Den Europæiske Kvindelobby


FNs kvindekonvention


FNs kvindekonvention er den aftale vi i Danmark har forpligtet os på overfor det internationale samfund. Det betyder at vi i Danmark skal arbejde på kontinuerligt at skabe  et mere ligeværdigt samfund.

');const gtmLibScriptTag = document.createElement('script'); gtmLibScriptTag.setAttribute('type', 'text/javascript'); gtmLibScriptTag.setAttribute('key', 'g-tag-created-lib-script'); const scriptSrc = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id="; gtmLibScriptTag.src = scriptSrc; document.getElementById('tracking-scripts-container').appendChild(gtmLibScriptTag)